O‘g‘il bolalar ismlari

Материал из Wikipedia | Haqida
Перейти к: навигация, поиск

Абдуазиз, Abduaziz (arabcha) — izzat va e’zoz sohibining, ya’ni Allohning quli.
Абдуазим, Abduazim (arabcha) — ulug‘, buyukning, ya’ni Alloh­ning quli.
Аброр, АЬгог (arabcha) — pokdomon, solih, taqvodor; yaxshi xulq egasi.
Аваз, Avaz (o‘zbekcha) — oldingi turmagan bolalarning o‘rniga, evaziga kelgan bola. Shakllari: Avazboy, Avazjon, Avazgul, Avaz-bek.
Азамат, Azamat (arabcha) — ulug‘, ulug‘vor, buyuk yoki dovyurak, maqtovga sazovor.
Азиз, Aziz (arabcha) — qadrli, qimmatli, tabarruk, hurmatli yoki qudratli, qimmatli, noyob.
Акбар, Akbar (arabcha) — ulug‘, ulkan; hurmatli, mo‘tabar.
Акмал, Akmal (arabcha) — eng yetuk, eng barkamol, mukam mal; benuqson.
Алишер, Alisher (arabcha-forscha) — sherdek jasur, dovyurak bo‘lib o‘ssin va Ali qo‘llab yursin.
Анвар, Anvar (arabcha) — yorug‘, nurli; tolei porloq.
Арслон, Arslon (o‘zbekcha) — sher, yo‘lbars; kuchli, qudratli, dovyurak.
Ашраф, Ashraf (arabcha) — eng sharafli, eng hurmatli; oliy zot yoki aslzoda, avliyo, oliy tabaqa farzandi.
Бахтиёр. Baxtivor (arabcha-forscha) — saodat, qut, istiqbol yor bo‘lgan bola yoki shodon, quvnoq.
Баҳриддин, Bahriddin (arabcha) — dinning nuri, yog‘dusi; din-ning viqori, shukuhi yoki dinning nurli, saodatmand kishisi.
Баҳром, Bahrom (forscha) — Mirrix (Mars) sayyorasining no-midan. U baxt-saodat timsoli hisoblanadi yoki Bahrom (qadimgi Eron shohlaridan biri)dek mard, jasur bo‘lsin.
Беҳзод, Behzod (forscha) — xosiyatli, saodatli kunda tug‘il-gan; aslzoda yoki olijanob, oliyhimmat bola.
Бобир/Бобур, Bobur (o‘zbekcha) — ma’nosi noma’lum. Ba’zi manbalarda: 1) yo‘lbars, arslon; 2) ulug‘, ulkan, buyuk; 3) tez gapiradigan odam ma’nolarida talqin qilingan.
Бурҳониддин, Burhoniddin (arabcha) — dinning dal ili, aso-si, shahodati yoki din qo‘riqchisi, dinni dalillovchi. Urta asar hukmdorlari o‘zlarini burhoniddin — dinning himoyachisi, din­ni asrovchi deb yuritishdan va u so‘z ularning faxriy unvoni bo‘lgan.
Воҳид. Vohid (arabcha) — yakka, yolg‘iz, yakkayu yagona. Bu nom Allohning sifatlaridan biri. Asli: Abduvohid, Vohidulla.
Даврон. Davron (aracha) — davr sursin, umri shodon, baxtiyor o‘tsin.
Дамин, Damin (arabcha) — sabotli, qunt-toqatli, mustahkam. Shakllari: Daminbek, Daminboy, Daminjon.
Диёр, Диёрбек, Diyor (aracha) — o‘lka, ona yurt farzandi.
Дилмурод, Dilmurod (forscha-arabcha) — ko‘nglimizdagi istak, orzu (murod) bo‘lgan bola; dilga taskin bergan o‘g‘il.
Дилшод, Dilshod (forscha) — quvnoq, baxtiyor, shodon yoki ko‘nglimizning quvonchi bo‘lgan farzand.
Дурбек, Durbek (arabcha-o‘zbekcha) — inju, marvarid donasidek aziz, beklarning eng asili yoki uzoq yashasin, umri uzoq bo‘lsin. Ba’zan bu ism XI asrda ijod qilgan «Yusuf va Zulayho» dostoni muallifi shoir Durbekning taxallusiga nisbat berib xam qo‘yi-ladi. Shakli: Durboy, Durjon.
Ёлчин. Yolchin (o‘zbekcha) — sayr, sayohat chog‘ida, yo‘lda tug‘ilgan bola yoki yolli, yoldor, ya’ni dovyurak bola.
Ёлқин, Yolqin (o‘zbekcha) — o‘t yolqini kabi nurli, ravshan, otashin.
Ёрқин, Yorqin (o‘zbekcha) — hayoti (kelajagi) ravshan, nurli bo‘lsin yoki mehrli, shafqatli bola. Shakllari: Yorqinboy, Yorqshjon, Yorqinxon, Yorqintoy.
Жаббор. Jabbor (arabcha) — mislsiz qudratli, bandalarining ishini isloh etuvchi, ularni gunohlari uchun jazolovchi. Alloh­ning sifatlaridan biri. Asli: Abdujabbor. Жавдат, Javdat (arabcha) — muruvvat, himmat, saxiylik; mehr-shafqat egasi.
Жавлон, Javlon (arabcha) — chiroyli va shahdam qadamlar tash-lovchi; harakatchan, chaqqon. Shakllari: Javlonbek, Javlonboy
Жавоҳир, Javohir (arabcha) — qimmatbaho toshlar, zebu ziynat-lar egasi, boy-badavlat bo‘lsin yoki bebaho, qimmatli.
Жалолиддин, Jaloliddin (arabcha) — dinning ulug‘vorligi, shav-kati, shukuhi; dinning bugokligi, mukammalligi yoki dinning ulug‘, shavkatli farzandi. Жамол, Jamol (arabcha) — chiroyli, nafosatli, xushro‘y bola. Asli: Jamoliddin.
Жасур, Jasur (arabcha) — qaytmas, mard, jur’atli, jasorat-li.
Зариф. Zarif (arabcha) — pok, toza, pokiza, nozikfaqm, ziy-rak; aklli, dono. Shakllari: Zarifboy, Zarifjon.
Зафар, Zafar (arabcha) — g‘olib, muzaffar; baxtli, saodatli. Shakllari: Zafarbek, Zafarjon.
Заҳириддин, Zahiriddin (arabcha) — nurli, ravshan, chehrasidan nur yog‘iluvchi yoki dinning posboni, himoyachisi.
Зиёали, Ziyoali (arabcha) — Alining mehri, muruvvati tufayli erishilgan o‘g‘il yoki Alining tuhfasi, in’omi.
Зиёвуддин, Ziyovuddin (arabacha) — dinning nuri, yog‘dusi, din mash’ali yoki dinning muruvvati, ko‘magi tufayli erishilgan bola.
Зиёдулла, Ziyodulla (arabcha) — Alloh bergan ehson, tuhfa. Alloh umrini uzoq qilib bergan bola.
Зиёмиддин, Ziyomiddin (arabcha) — dinning boyligi, davlati yoki dinning boy, badavlat kishisi.
Зокир, Zokir (arabcha) — yodga oluvchi, eslovchi, xotirlovchi, ya’ni Allohga sig‘inuvchi. Shakllari: Zokirboy, Zoshrjon, Zokir-xon.
Зуфар, Zufar (arabcha) — g‘olib, muzaffar, yengilmas; yo‘lbosh-chi, sarkor.
Иброхим. Ibrohim (qadimiy yahudiycha) — «Bibliya»dagi Abra-am ismining arabcha shakli bo‘lib, «xalqlar otasi» ma’nosini anglatadi. Rivoyatlarga ko‘ra, Ibrohimning Ishoq va Ismoil degan o‘g‘illari bo‘lgan. Ishokdan yahudiy xalqi, Ismoildan arab-lar tarqalgan.
Izzat, Izzat (arabcha) — hurmat, ikrom; qadr-qimmat sohibi.
Икром, Ikrom (arabcha) — izzat, ehtirom, obro‘, martaba yoki sovg‘a, tuhfa. Shakllari: Ikromjon, Ikromxon.
Икромиддин, Ikromiddin (arabacha) — dinning yuksakligi, ulug‘vorligi, dinning mo‘tabarligi, e’zozi.
Илёс, Ilyos (qadimiy yahudiycha) — aynan: «Mening tangrim Yeliyaxin (Yaxyo)» Alloqning kuchi, qudrati yoki xalklarning se-vimlisi, kishilar qadrlovchi, e’zozlovchi odam. Obihayot ichib Xizr kabi mangu tirik deb faraz qilinadigan payg‘ambarning nomi. Qurukda Xizr bo‘lsa, suvlikda Ilyos kishilarning madadko-ri, hamrohi deb hisoblanadi.
Илҳом, Ilhom (arabcha) — ruhlanish, jo‘sh urish; intilish, hayotni sevish.
Искандар, Lskandar (yunoncha) — mard, qo‘rqmas, dovyurak, jasurlarning sardori yoki himoya qiluvchi, muhofazakor.
Ислом, Islom (arabcha) — aynan: «o‘zini Allohning ixtiyoriga topshirish»; itoatkor, islomga bo‘ysungan. Musulmonlar dini-ning nomi. Shakllari: Islomboy, Islombek, Islomjon.
Исмат, Ismat (arabcha) — pokiza, ozoda, gunohsiz; taqvodor, porso. Shakllari: Ismatjon, Ismatxon. Исмоил, Ismoil (qadimiy yahudiycha) — aynan «Xudo eshitdi» yoki Allohdan so‘rab olingan, Alloh tuhfa qilgan bola. «Tavrot»-dagi rivoyatga ko‘ra, Ibrohim payg‘ambarning xotini Hojar Al-loxdan farzand so‘rab iltijo qilgan. Shu tufayli tug‘ilgan bo-laga Ishmayel (Ismoil) deb ism berishgan. Shakllari: Ismoil-jon, Ismoilxon. Ифтихор, Iftihor (arabcha) — faxr, g‘urur; shonu shavkat, ul-g‘ayib elining g‘ururi, iftixori bo‘lsin.
Ихлосиддин, Ihlosiddin (arabacha) — dinga ixlos qo‘ygan, dinga sadoqatli bola.
Йигитали. Yigitali (o‘zbekcha-arabcha) — ulg‘ayib navqiron yigit bo‘lsin va Ali o‘z panohida asrab yursin.
Йўлдош, Yo'ldosh (o‘zbekcha) — otasi yoki akalarga esh, hamroh bo‘lib yursin. Shakllari: Yo‘ldoshbek, Yo‘ldoshboy, Yo‘ldosh-jon^
Йўлчи, Vo'lchi (o‘zbekcha) — hamroh, dust, esh yoki yo‘l qo‘rsa-tuvchi to‘g‘ri yo‘lga boshlovchi; boshliq, sarkor. Shakllari: Io‘lchi-boy, Yo‘lchikul.
Кабир. Kabir ((arabcha) — ulug‘, ulkan; kuchli, qudratli.
Камол, Kamol (arabcha) — yetuk, mukammal, nuqsonsiz, bekamu kust. Shakli: Kamolbek, Kamoljon, Kamolxon.
Камолиддин, Kamoliddin (arabcha) — dinning ravnaqi, kamo-loti yoki dinning kamolga yetgan yetuk farzandi.

Карим, Karim (arabcha) — karamli, saxiy, saxovatli. Asli: Abdukarim. Shakllari: Karimbek, Karimboy, Karimjon, Karimxon, Karimtoy. Каромиддин, Karomiddin (arabcha) — dinning tuhfasi, ehsoni yoki dinning qadrli farzandi.
Киромиддин, Kiromiddin (arabcha) — dinning saxovati, karami yoki dinning saxiy jo‘mard farzandi.
Козим, Kozim (arabcha) — sabrli, toqatli, vazmin; g‘azabdan o‘zini tutib tura oluvchi. Bu nom shiitlar imomi Musoning laqa-bi ham bo‘lgan.
Комил, Komil (arabcha) — yetuk, barkamol, kam-ko‘stsiz, nuq­sonsiz; donishmand. Bu nom Muhammad (sav)ning sifatlaridan biri bo‘lgan. Shakllari: Komiljon, Komilxon, Komilbek,
Комрон, Komron (forscha) — baxtli, saodatli; maqsadiga eri-shuvchi; kuchli, qudratli.
Латиф. Latif (arabcha) — muloyim, pok, pokiza; xushro‘y yoki rahmdil, mehribon. Latif — Allohning sifatlaridan biri.
Лутфулла, Lutfulla (arabacha) — Allohning muruvvati, saxova­ti; tuhfasi, ehsoni. Bu nom xalifa Alining sifatlaridan biri bo‘lgan.
Мавлон. Mavlon (arabcha) — ustoz, valine’mat, muruvvat, yaxshilik qiluvchi. Mavlon — Allohning sifatlaridan biri. Shakl­lari: Mavlonboy, Mavlonbek, Mavlonxon.
Мажид, Majid (arabcha) — ne’mati va ehsoni bepoyon; muruv-vatli; atokdi, dongdor, shuhratli. Majid — Allohning sifatla­ridan biri. Shakllari: Majidboy, Majidxon.
Малик, Malik (arabcha) — podshoh; shoh, hokim, qirol, ya’ni sog‘ ulg‘ayib obro‘li, davlatmand bo‘lsin.
Манзур, Manzur (arabcha) — kutilgan, niyat qilingan; maq-bul, arziydigan bola.
Манной, Mannon (arabcha) — barchaga xayrixoh, mehru marha-matli, karamli. Bu nom Allohning sifatlaridan biri.
Манноф, Mannof (arabcha) — olijanob, himmatli. Bu nom Allohning sifatlaridan biri.
Мансур, Mansur (arabcha) — ustun turuvchi, g‘olib, muzaffar. Shakllari: Mansurboy, Mansurjon, Mansurxon.
Mardon, Mardon (forscha) — botir, dovyurak, erkaklarning eng jasuri. Shakllari: Mardonbek, Mardonboy, Mardonqul.
Масъуд, Mas'ud (arabcha) — baxtli, baxtiyor, saodatmand.
Махмур, Mahmur (arabcha) — sarkash, maftunkor; shodon, baxtiyor.
Маъмур, Ma'mur (arabcha) — himoya ostiga olingan, bexavf hayot kechiruvchi.
Масъуд, Ma'sud (arabcha) — baxtli, xushbaxt, baxtiyor.
Мақсуд, Maqsud (arabcha) — xoxdagan, orzu qilingan bola. Shakllari: Maqsudjon, Maqsudxon.
Маҳкам, Mahkam (arabcha) — mustahkam, ya’ni umri uzoq bo‘luv-chi bola. Shakllari: Mahkamjon, Mahkamxon.
Маҳмуд, Mahmud (arabcha) — maqtalgan, maqtovga sazovor, dongdor, atoqli, Muhammad (sav)ning sifatlaridan biri. Shakl­lari: Mahmudjon, Mahmudxon.
Минҳожиддин, Minhojiddin (arabcha) — dinning keng, nurli yo‘li.
Миржалол, Mirjalol (arabcha) — baland martabali hamda shonu-shuhratli.
Миржамол, Mirjamol (arabcha) — baland martabali va go‘zal, chiroyli.
Музаффар, Muzaffar (arabcha) — yenguvchi, g‘olib; shuhratli; xushbaxt.
Мурод, Murod (arabcha) — murod-maqsadli yoki orzu qilingan, qo‘msalgan bola. Shakllari: Murodbek, Murodboy, Murodjon, Mu-rodxon.
Мухлис, Muhlis (arabcha) — samimiy, oqko‘ngil, sodiq yoki sig‘inuvchi, sajda qiluvchi.
Мухтор, Muhtor (arabcha) — tanlangan, saylangan yoki o‘z erki o‘zida bo‘lgan, mustaqil, erkin.
Муҳаммад, Muhammad (arabcha) — maqtovga, olqishlarga sa~ zovor. Muhammad payg‘ambar (sav) (Muhammad ibn Abdulloh, 570 yoki 571, Makka — 632, Madina)ning ismi.
Shakllari: Muhammad-jon, Muhammadxon.
Наби. Nabi (арабча) — payg‘ambar, Allohning elchisi, ilohiy xabarlar keltiruvchi, bashorat qiluvchi. Asli: Nabiulla, Abduna-bi. Shakllari: Nabijon, Nabixon.
Наврўз, Navro'z (arabcha) — Navro‘z — yangi yil kuni (oyi)da tug‘ilgan bola. Shakllari: Navro‘zboy, Navro‘zjon, Navro‘zxon.
Нажиб, Najib (arabcha) — olijanob; oliyhimmat; pok, vij-donli; atoqli, mashhur; aslzoda.
Нажибулла, Najibulla (arabcha) — Allohning suyukli do‘sti, sirdoshi yoki Allohning tanikli do‘sti. Bu nom Muhammad (sav)-ning sifatlaridan biridir.
Нажмиддин, Najmiddin (arabcha) — din yulduzi; dinning iqbo-li, istiqboli yoki dinning tolei baland kishisi.
Наим, Nairn (arabcha) — baxtli, omadli, saodatmand. Неъмат, Ne'mat (arabcha) — nasibali, rizq-ro‘zli yoki baxt-saodatli bo‘lsin. Неъматулла, Ne'matulla (arabcha) — Allohning marhamati, him-mati, ne’mati; Alloh baxsh etgan baxt. Низом, Nizom (arabcha) — tartibli, intizomli, odobli o‘g‘il bo‘lsin yoki marvarid shodasidek qimmatli, nodir. Asli: Nizomid-din. Нодир, Nodir (arabcha) — siyrak, kam uchraydigan, tengsiz yoki bebaho, qimmatli.
Нозим, Nozim (arabcha) — tartibga keltiruvchi, tartibga soluvchi yoki tartibli, intizomli. Shakllari: Nozimbek, Nozimboy, Nozim-xon.
Ноил, Noil (arabcha) — maqsadga muvofiq bola, orzu qilingan bola yoki sovg‘a, tuhfa.
Носир, Nosir (arabcha) — yordamchi, ko‘makchi yoki g‘olib, muzaf­far. Bu nom Muhammad (sav)ning sifatlaridan biridir. Shaklla­ri: Nosirboy, Nosirjon, Nosirxon. Нуриддин, Nuriddin (arabcha) — dinning yog‘dusi, din mash’ali.
Нурислом, Nurislom (arabcha) — dinning ziyosi, yog‘dusi; islom ato qilgan baxt, omad.
Нуркамол, Nurkamol (arabcha) - mukammallik, kamolat nuoi ulug‘ baxt sohibi.
' Нусрат, Nusrat (arabcha) - g‘olib, muzaffar yoki ko‘makchi yordamchi.
Обид Obid (arabcha) — toat-ibodat qiluvchi, taqvodor.
Одил, Odil (arabcha) — haqgo‘y, adolatli, insofli, to‘g‘ri halol. Shakllari: Odilbek, Odilxon.
' Ойбек, Oybek (o‘zbekcha) - beklar naslidan bo‘lgan omadli baxtli bola yeki oybek urug‘i (uzbek urug‘laridan biri)ga mansub bola.
Олим, Olim (arabcha) — bilimli, bilimdon, donishmand. Shakl­lari: Olimbek, Olimjon, Olimxon.
Оловиддин, Oloviddin (arabcha) — dinning jozibasi, qudrati-ulug‘vorligi, yuksakligi.
Омон, Onion (arabcha) — sog‘, omon bo‘luvchi; najot topuvchi umri uzoq.
Омонулла, Omonulla (arabcha) — Allohning o‘zi asraydigan saqlaydigan bola.
Ориф, Orif (arabcha) — bilimdon, aqlli, dono yoki xudojo‘y Shakllari: Orifbek, Orifboy, Orifjon, Orifxon.
Оқил, Oqil (arabcha) — aqlli, fahm-farosatli, dono bola. Shakllari: Oqiljon, Oqilxon.
Порсо, Porso (forscha-tojikcha) — yomon ishlardan saqlanuv-chi, o‘zini tiyuvchi, taqvodor, xudojo‘y. Shakli: Porsoxon.
Пўлат, Po'lat (forscha-tojikcha) — po‘latdek mustahkam, yashay-digan, umri uzoq bola. Shakllari: Po‘latboy, Po‘latjon, Po‘lat-xon, Po‘latgul.
Равшан, Ravshan (forscha) — yorug‘, shu’lali; tiniq, beg‘ubor; g‘amsiz, g‘am-g‘ussasiz.
Ражаб, Rajab (arabcha) — hijriy yil hisobining yettinchi oyi— rajab oyida tug‘ilgan bola. Shakllari: Rajabboy, Rajabbek.
Раззоқ, Razzoq (arabcha) — rizq beruvchi, nasiba ulashuvchi. Bu nom Allohning sifati, vasflaridan biridir.
Рафиқ, Rafiq (arabcha) — dust, hamdam, saxiy yoki himmatli, hotamtoy, ochiqqo‘l.
Рашид, Rashid (arabcha) — to‘g‘ri yo‘ldan yuruvchi, to‘g‘ri yo‘l topgan, kamolga yetgan, aqlli, dono yoki qurqmas, mard; boshliq, sardor.
Раҳим, Rahim (arabcha) — rahm qiluvchi, mehribon, marhamat-li: Bu nom Allohning sifatlaridan biridir. Shakllari: Rahim-boy, Rahimjon, Rahimbek, Rahimxon.
Раҳмат, Rahmat (arabcha) — shavkatli, rahmdil, mehribon. Shak­llari: Rahmatboy, Rahmatjon.

Раҳматали, Rahmatali (arabcha) — Alining shavkati, muruvvati bo‘lgan bola.
Раҳматулла, Rahmatulla (arabcha) — Allohning muruvvati, shav­kati tufayli erishilgan bola.
Рихситилла, Rixsitilla (arabcha-forscha-tojikcha) — rizqu nasi-bali, tilladek qimmatli, qadrli.
Рустам, Rustam (paxdaviycha) — «Avesto»dagi Raodastan so‘zi-dan yasalgan bo‘lib, ulkan gavdali, qudratli, dovyurak, bahodir. Abulqosim Firdavsiyning «Shohnoma»
dostonidagi Zol o‘g‘li-ning ismi. Shakllari: Rustambek, Rustamboy, Rustamxon.
Сябоҳи/уцщ. Sabohiddin (arabcha) — aynan: din tonggi; din-ning nuri, yog‘dusi, ziyosi. Сабриддин, Sabriddin (arabcha) — dinning sabr-toqatli, chi-damli kishisi. Садриддин, Sadriddin (arabcha) — dinning baland martabali, mansabdor kishisi, diniy boshliq, rahnamo.
Саидазим, Saidazim (arabcha) — ulug‘, ulkan baxt yoxud (Alloh) bergan baxt, saodat.
Саиданвар, Saidanvar (arabcha) — baxt, saodat nuri.
Саидаҳрор, Saidahror (arabcha) — Sayd va Ahror (Xo‘ja Ahror) bergan baxt, Ahrorning muruvvati, ehsoni.
Саиджалол, Saidjalol (arabcha) — ulkan, ulug‘ baxt sohibi; tolei baland bola.
Саиджамол, Saidjamol (arabcha) — baxt-saodatli va zebo, so-hibjamol o‘g‘il.
Саидкамол, Saidkamol (arabcha) — mukammal baxt sohibi.
Сайфиддин, Sayfiddin (arabcha) — din qilichi; dinning kuchi, qudrati.
Сайфулла, Sayfulla (arabcha) — Allohning qilichi. Bu nom Muhammad (sav)ning sifati bo‘lgan.
Салим, Salim (arabcha) — sog‘lom, eson-omon yashovchi, umri uzoq yoki soddadil, samimiy, dilkash. Shakllari: Salimboy, Sa-limbek, Salimjon, Salimxon.
Салоҳиддин, Salohiddin (arabcha) — dinning yaxshiligi, ezgu-ligi; din baxsh etuvchi iqbol, saodat yoki dinning saodatli far-zandi.
Самад, Samad (arabcha) — abadiy, boqiy, mangu turuvchi. Bu nom Alloh Taoloning sifatlaridan biridir. Shakllari: Samadboy, Sa-madjon.
Самариддин, Samariddin (arabcha) — dinning mevasi, din baxsh etgan bola; dinning sovg‘asi, ehsoni yoki dinga foyda, naf keltirayotgan bola.
Санжар, Sanjar (arabcha) — aynan: sanchmoq, pichoq bilan urmoq; shiddatli, o‘tkir, kuchli yoki qal’a qo‘rg‘on, yoxud g‘olib muzaffar.
Сарвар, Sarvar (forscha) — yo‘lboshchi, boshliq, rahnamo.
Сардор, Sardor (forscha) — yetakchi, boshliq; urug‘ yoki qabila boshlig‘i, lashkar boshlig‘i, qo‘mondon. Shakllari: Sardorboy, Sar-dorjon.
Саттор, Sattor (arabcha) — kechiruvchi, avf etuvchi. Bu nom Alloh Taoloning sifatlaridan biridir.
Сафар, Safar (arabcha) — safar oyi (musulmon yil hisobi-ning ikkinchi oyi) tug‘ilgan bola yoki safar chog‘i, yo‘lda tug‘il-gan bola, yoxud otasi yoki qarindoshlaridan biri safarda bo‘lgan paytda tug‘ilgan bola. Shakllari: Safarboy, Safarbek, Safar-jon.
Сирожиддин, Sirojiddin (arabcha) — nurli, ravshan, chiroyli, zebo.
Собир, Sobir (arabcha) — sabrli, toqatli bola. Bu nom Ayyub payg‘ambarning laqabi bo‘lgan. Shakllari: Sobirboy, Sobirjon, Sobirxon.
Собит, Sobit (arabcha) — mustahkam, mahkam yoki kelishgan, xushbichim, chiroyli. Shakllari: Sobitboy, Sobitjon, Sobitbek, Sobitxon.
Соиб, Soib (arabcha) — to‘g‘ri yo‘lga boshlovchi; to‘g‘ri yo‘l ko‘rsa-guvchi yoki saxiy, ochiqko‘l, odamoxun. Shakllari: Soibjon, Soib-xon.
Солиҳ, Solih (arabcha) — yaxshi; maqbul; adolatli, insofli; pok, halol; pokiza; yaxshi ishlar qiluvchi. Shakllari: Solihboy, Solihjon, Solihbek, Solixxon.
Султон, Sulton (arabcha) — shoh, hukmdor, podshoh, ya’ni umri uzoq bo‘lib, baland martabalar egasi bo‘lsin. Shakllari: Sulton-boy, Sultonjon, Sultonxon.
Суннат, Sunnat (arabcha) — aynan: yo‘l, odat, udum, tamoil yoki sunnat qilinganga o‘xshab tug‘ilgan bola.
Суҳроб, Suhrob (paxdaviycha) — qizil yog‘du; yoqut, la’l. Bu nom «Shohnoma» dostoni qahramoni Rustamning ismidir.
Талъат. TaFat (arabcha) — aynan: ko‘rinish, qiyofa, yuz, ya’ni chiroyli, sohibjamol.
Тоир, Toir (arabcha) — parvoz qiluvchi, yuksakka ko‘tariluvchi; ozod, hur; iqboli baland bola.
Толиб, Tolib (arabcha) — bilim istovchi, qo‘msovchi; bilim ixlosmandi; o‘quvchi, shogird yoki talab, iltimos qilib olingan bola. Shakllari: Tolibbek, Tolibjon. Тоҳир, Tohir (arabcha) — pokiza, dog‘siz, nuqsonsiz; begunoh. Bu nom Muhammad (sav) o‘g‘lining nomi bo‘lgan.
Туйғун, Tuyg'un (o‘zbekcha) — qirg‘iy, qarchig‘aydek sezgir, ziyrak, hushyor bo‘lsin.
Турсун, Tursun (o‘zbekcha) — yashasin, omon, sog‘ bo‘lsin. Shakl­lari: Tursunbek, Tursunboy, Tursunjon, Tursunxon.
Турғун, Turg'un (o‘zbekcha) — sobit turuvchi, o‘lmaydigan, umri uzoq bola. Shakllari: Turg‘unboy, Turg‘unjon.
Тўлқин, To'lqin (o‘zbekcha) — hayotda yayrab, jo‘shib yursin.
Убайдулла. Ubavdulla (arabcha) — Allohning kichik quli, banda-si.
Уйғун, Uyg'un (o‘zbekcha) — kelishgan, kelishimli; kutilgan, orzu qilingan.
Улуғбек, Ulug'bek (o‘zbekcha) — bukj hukmron, buyuk sulton yoki beklarning eng ulug‘i, sard ori.
Умар, Umar (arabcha) — barhayot, yashaydigan yoki ziyoratchi, hoji.
Умид, Umid (arabcha) — orzu, umid qilingan, kutilgan bola. Shakllari: Umidjon, Umidxon.
Усмон, Usmon (arabcha) — siniqchi, singanlarni davolovchi, shikastband yoki og‘ir, bosiq, mard, jasur. Shakllari: Usmonboy, Usmonjon, Usmonali.
Фазлиддин. Fazliddin (arabcha) — dinning yuksakligi, kamola-ti; afzalligi yoki dinning marhamati, in’omi.
Файёз, Fayyoz (arabcha) — o‘ta saxiy, oliyhimmat, mexribon.
Фаррух, Ғаггих (forscha-tojikcha) — baxtli, baxtiyor yoki chi­royli, zebo; ochiq chehrali, jozibali.
Фаттоҳ, Fattoh (arabcha) — rahmat xazinalarini ochuvchi, mush-kul ishlarni hal etuvchi yoki yenguvchi, g‘olib, muzaffar. Alloh­ning sifatlaridan biri.
Фахрқадин, Faxriddin (arabcha) — dinning faxri, g‘ururi; glav­ka™, shoni.
Фитрат, Fitrat (arabcha) — aynan: tug‘ma tabiat; aklu farosat-li, aklli, dono.
Фозил, Fozil (arabcha) — bilimdon, dono, donishmand. Shakl­lari: Fozilbek, Foziljon, Fozilxon.
Хайриддин. Xavriddin (arabcha) — dinning saxovati, himmati yoki saxovatli, himmatli dindor.
Хайрулла, Xayrulla (arabcha) — Allohning yaxshiligi, muruvva-ti, saxovati; Alloh bergan tuhfa, in’om.
Халил, Xalil (arabcha) — suyukli, qadrdon samimiy, sodiq dust; vafodor, sirdosh. Shakllari: Xalilbek, Xalilboy, Xaliljon.
Хондамир, Xondamir (o‘zbekcha-forscha-tojikcha) — asli Xovan-damir, ya’ni Alloh (Xudovand, Xovand) hukmrondir, yo‘lboshchi-dir, yoki Alloh olqishlagan hukmron (amir).
Хуршид, Xurshid (forscha-tojikcha) — quyosh (oftob); g‘oyat go‘zal yoxud jozibayai, iqboli baland bola.
Чингиз. Chinsiz (mo‘g‘ulcha) — buyuk, qudratli. Mashhur jahon-gir Chingizxon nomiga nisbatan berilgan ism.
Чўлпон, Cho'lpon (o‘zbekcha) — tong yulduzi, yorug‘ yulduz (Vene­ra), ya’ni tolei baland, saodatli bola.
Шавкат. Shavkat (arabcha) — shon-sharaf, shuhrat; kuchli, qud­ratli.
Шамсиддин, Shamsiddin (arabcha) — dinning quyoshi, nuri, yog‘dusi.
Шараф, Шарафжон, Sharaf (arabcha) — or, nomus, obro‘y, faxr, iftixor, ulug‘lik, aziz, qadr-qimmatli.
Шарафиддин, Sharafiddin (arabcha) — dinning salobati, ulug‘-vorligi, bugokligi.
Шаҳобиддин, Shahobiddin (arabcha) — dinning nuri, yog‘dusi yoki dinning nurli farzandi.
Шокир, Shokir (арабча) — Allohga shukrlar qiluvchi, tangri (yaratgan)dan minnatdor bola yoki farzand berganiga Allohga shukr­lar qilamiz, minnatdormiz.
Шотурсун, Shotursun (forscha-tojikcha-o‘zbekcha) — yashab turib qolsin va ulug‘ martabalarga erishsin.
Шоҳрух, Shohruh (forscha-tojikcha) — viqorli, kelishgan; chiroyli, zebo yoki shaxmatdagi shoh ruxi. Rivoyatga ko‘ra, Temur shaxmat o‘ynab o‘tirganida o‘g‘il tug‘ilganini eshitadi va unga Shohrux deb nom beradi.
Шукур, Shukur (arabcha) — qanoat qilgan, minnatdor. Shakl­lari: Shukurboy, Shukurjon, Shukurxon.
Шукрулла, Shukurulla (arabcha) — farzandli bo‘lganimiz uchun shukrona aytamiz.
Шуҳрат, Shuhrat (arabcha) — dovrug‘, mashhurlik; shonu-shav-kat.
Элбек. Elbek (o‘zbekcha) — elning boshligi, sardori, yo‘lbosh-chisi.
Эргаш, Ergash (o‘zbekcha) — ota-onasiga yoki aka-opalariga ergashib, esh bo‘lib yursin yoxud kokilli bola.
Эркин, Erkin (o‘zbekcha) — hur, ozod bola. Shakllari: Erkinboy, Erkinbek, Erkinjon.
Юнус. Yunus (qadimiy yahudiycha) — Iona, Ionis — kaptar, kabutar. Yunus payg‘ambarning nomi. Shakllari: Yunusjon, Yunus-xon.
Юсуф, Yusuf (qadimiy yahudiycha) — Iosifning (YA’qub pay-g‘ambar o‘g‘li) arabcha shakli. Ma’nosi: o‘sgan, ko‘paygan. Yusuf nomi Sharqda go‘zallik, xushro‘ylik timsolidir. Shakllari: Yusufbek. Yusufboy, Yusufjon, Yusufxon.
Ямин. Yamin (arabcha) — o‘ng qo‘l, o‘ng tomon (taraf) yoki kuchli, qudratli.
Яҳё, Яҳъё, Yahyo (yahudiycha) — o‘ta saxiy, muruvvatli, ochiq qo‘l; yashovchi barhayot, hayotiy yoki xushxulq, insonga dust. Payg‘ambar-lardan birining nomi. Узбек. O'zbek (o‘zbekcha) — uzbek farzandi yoki ulg‘ayib o‘ziga o‘zi erkin, xurram bo‘lib yursin. Shakllari: O‘zbekxon, O‘zbekxo‘ja. Ўлмас, O'lmas (o‘zbekcha) — o‘lmaydi, umri uzoq bo‘ladi deb umid qilingan bola.
Ўткир, O'tkir (o‘zbekcha) — keskir; mohir, aqshga, zakovatli.
Қайюм. Qayyum (arabcha) — abadiy mavjud bo‘luvchi. Bu nom Alloh taoloning sifatlaridan biri. Asli: Abduqayyum. Shaklla­ri: Qayyumboy, Qayyumjon, Qayyumxo‘ja.
Qobil, Qobil (arabcha) — iste’dodli, qobiliyatli; kuchli qud-ratli yoki yovvosh, tarbiya kurgan yoxud orzu va tilaklarimiz bajo bo‘lib berilgan bola. Shakllari:
Qobilboy, Krbiljon, Qobilxon.
Қодир, Qodir (arabcha) — kuchli, qudratli, barcha narsaga layoqatli. Bu nom Allohning sifatlaridan biridir. Shakllari: Qodirbek, Qodirjon, Krdirxon.
Ғайрат. G'ayrat (arabcha) — g‘ayratli, shijoatli, mehnatkash bola.
Ғафур, G'afur (arabcha) — gunohlarni kechiruvchi, rahmdil, marhamatli, mag‘firatli. Bu nom Allohning sifatlaridan biri­dir.
Ғаффор, G'affor (arabcha) — kechiruvchi, avf etuvchi; rahmdil, mehribon, shafqatli. Bu nom Allohning sifatlaridan biridir.
Ғиёс, G'yos (arabcha) — yordam, ko‘mak; suyanch; yordamchi, suyan-chiq. Shakllari: G‘iyosboy, G‘iyosxon, G‘iyosjon.
Хабибулла. Habibulla (arabcha) — Allohning suyuklisi, Alloh­ning suyukli do‘sti. Bu nom Muhammad (sav)ning sifatlaridan biridir.
Ҳаёт, Hayot (arabcha) — tiriklik, umr, barhayotlik; sog‘liq-omonlik.
Ҳамдам, Hamdam (forscha-tojikcha) — dust, o‘rtoq, sodiq, vafodor dust. Otasiga, boshqa bolalarga dust, esh bo‘lib yursin.
Ҳамидулла, Hamidulla (arabcha) — Allohning madhu sanosi; maqtovi; shonu shavkati yoki Allohning maqtovga loyiq bandasi.
Ҳикмат, Hikmat (arabcha) — donolik, donishmandlik; mo‘ji-za. Badanida qandaydir g‘ayritabiiy, ortiq belgi bilan tug‘ilgan bola. Shakllari: Hikmatjon, Hikmatxon.
Ҳусниддин, Husniddin (arabcha) — dinnint chiroyi, kurki yoki dinning go‘zal farzandi. Qiz bolalar ismlari:
Анбар. Anbar (arabcha) — xushbo‘y, yoqimli, muattar, mushkbo‘y yoki qalqon, g‘ov, to‘siq.
Анвара, Anvara (arabcha) — nurli, jozibali, zebo kiz; tolei baland qiz.
Ансора, Ansora (arabcha) — yordamchi, ko‘makdosh, suyanch, madad-kor.
Асал, Asal (arabcha) — bol, shirin, ya’ni yoqimtoy, suyukli qiz.
Барно. Вагпо (forscha) — aynan: yosh, navjuvon; chiroyli, xushbichim, xushqad.
Башорат, Bashorat (arabcha) — xushxabar, quvonchli darak, mujda; baxt-saodat darakchisi.
Баҳринисо, Bahriniso (arabcha) — ayollarning eng nurlisi, go‘zali, shukuhli va dilkashi.
Бегинисо, Beginiso (o‘zbekcha-arabcha) — ayollarning ulug‘i, asl-zodasi yoki ayollarning boshlig‘i, sardori.
Бекойим, Bekoyim (o‘zbekcha) — ulug‘ mansabdorlar avlodiga mansub qiz, bek qizi yoki mahkam, mustahkam qiz.
Бекпошша, Bekposhsha (o‘zbekcha-forscha-tojikcha) — beklar naslidan bo‘lgan mag‘rur, viqorli, baland martabali qiz yoki erka, hur qiz.
Биби, Bibi (o‘zbekcha-hindcha) — xonim beka, oyim; yuqori tabaqaga mansub ayol. Bu so‘z o‘tmishda mashhur turk ayollarining faxriy unvoni bo‘lgan va «xonim, beka, uy sohibasi» ma’nolari-ni anglatgan. Uzbek shevalarida bibi — buvi, ona, qaynona, ma’nolarini anglatadi, qizlar ismining birinchi, ikkinchi qis-mida kelib hurmat, erkalash munosabatlarini hamda «qiz», «qiz bola» ma’nosini anglatadi.
Бибигул, Bibigul (o‘zbekcha-forscha-tojikcha) — ulug‘ martabali va guldek go‘zal qiz.
Бибижамол, Bibijamol (o‘zbekcha-arabcha) — mo‘tabar va go‘zal, sohibjamol qiz.
Бибиойша, Bibioysha (o‘zbekcha-arabcha) — Oysha onamiz, musul-mon ayollarning onasi.
Бибисоҳиба, Bibisohiba (o‘zbekcha-arabcha) — ayollarning eng yetuk, barkamoli, komila qiz.
Бибисулув, Bibisuluv (o‘zbekcha) — qizlarning go‘zali, zebosi.
Васила, Vasila (arabcha) — yaqin, ajralmas dust yoki tuhfa, in’om.
Васифа, Vasifa (arabcha) — maqtalgan, madh etilgan, maqtovga, e’zozga sazovor.
Васлия, Vasliya (arabcha) — visolga, murod-maqsadga intiluv-chi, erishuvchi qiz.
Васфижамол, Vasfijamol (arabcha) — maqtashga, ta’riflashga loyiq, go‘zal qiz.
Васфия, Vasfiya (arabcha) — maqtashga, ta’rif qilishga munosib qiz.

Висола, Visola (arabcha) — tilab, so‘rab yurib erishilgan, yeti-shilgan qiz yoki husnijamol, go‘zal qiz.
Восима, Vosima (arabcha) — go‘zal, chiroyli, zebo.
Гавхар. Gavhar (forscha-tojikcha) — dur, marvariddek bebaho qiz yoki asl, aslzoda. Qadimda kishilar gavhar chaqaloqni balo-qazodan asraydi deb ham ishonishgan.
Shakllari: Gavhargul, Gavhar-oy, Gavharxon.
Гуланбар, Gulanbar (forscha-tojikcha) — guldek go‘zal.
Гуланвар, Gulanvar (forscha-tojikcha-arabcha) — guldek kurkam va nurli, yoqimtoy qiz.
Гуласал, Gulasal (forscha-tojikcha-arabcha) — guldek go‘zal va boldek shirin, yoqimtoy suyukli qiz.
Гулбаҳор, Gulbahor (forscha-tojikcha) — bahor guli, kuklam chechagidek dilbar qiz, bahorda tug‘ilgan qiz.
Гулбека, Gulbeka (forscha-tojikcha-o‘zbekcha) — beklar nasli-dan bo‘lgan guldek go‘zal qiz.
Гулжамол, Guljamol (forscha-tojikcha-o‘zbekcha) — guldek go‘zal husn sohibi.
Гулойим, Guloyim (forscha-tojikcha-o‘zbekcha) — guldek zebo va mo‘tabar, qadrli qiz.
Гулсора, Gulsora (forscha-tojikcha) — saralangan, tanlangan gul, gullarning sarasi, a’losi, eng yaxshi qiz.
Гулсулув, Gulsuluv (forscha-tojikcha-o‘zbekcha) — gullarning eng go‘zali yoki guldek chiroyli qiz.
Гулхумор, Gulxumor (forscha-tojikcha-arabcha) — o‘ziga tor-tuvchi, o‘ziga maftun etuvchi.
Гулчеҳра, Gulchehra (forscha-tojikcha) — gulyuzli, xushro‘y, sohibjamol qiz.
Гулшан, Gulshan (forscha-tojikcha) — umri gulzordek obod, ziynatli bo‘lsin; shod, xurram bo‘lib o‘ssin.
Гўзал, Go'zal (o‘zbekcha) — kurkam, chiroyli, zebo. Shakllari: Go‘zaloy, Go‘zalxon, Go‘zalbeka.
Диёра. Divora (arabcha) — o‘lka, ona yurt farzandi.
Дилафрўз, Dilafro'z (forscha-tojikcha) — dilni quvontiruvchi, shodlantiruvchi; dilni yayratuvchi.
Дилбар, Dilbar (forscha-tojikcha) — yoqimli, yoqimtoy, ko‘ngil-ni oluvchi, maftun qiluvchi; go‘zal, zebo; suyukli.
Дилнора, Dilnora (forscha-tojikcha) — sof ko‘ngilli, mehri-bon va Nor (qizil xol) bilan tug‘ilgan qiz.
Дилнур, Dilnur (forscha-tojikcha-arabcha) — ravshan, nurli qalb egasi, mehru shafqat sohibasi.
Дилером, Dilorom (forscha-tojikcha) — ko‘ngilga taskin, orom beruvchi; suyukli qiz.
Дилрабо, Dilrabo (forscha-tojikcha) — dilni tortuvchi, qalbni maftun etuvchi, jozibali.
Дилсора, Dilsora (forscha-tojikcha) — sof, toza qalb egasi; mehrli, mehribon.
Дилхумор, Dilxumor (forscha-tojikcha-arabcha) -- dilni maf­tun etuvchi, ko‘ngilni elituvchi, ya’ni zebo, dilkash qiz.
Диляйра, Dilyayra (forscha-tojikcha-o‘zbekcha) — ko‘ngli yayrab, baxtiyor bo‘lib o‘ssin yoki ko‘ngilni yayratuvchi, dilkash qiz.
Динора, Dinora (arabcha-yunoncha) — tillo tangadek qimmatli, qadrli, ya’ni aziz, mo‘tabar qiz. Shakllari: Dinoroy, Dinorxon.
Доно, Dono (forscha-tojikcha) — bilimli, aqlli, zukko.
Ёлкина. Yolqina (o‘zbekcha) — nurli, yolqinli, otashin qiz.
Ёрқиной, Yorqinoy (o‘zbekcha) — hayoti nurli va oydek suluv qiz yoki oydek suluv, mehribon, dilkash qiz.
Ёқут, Yoqut (arabcha-qadimiy yahudiycha) — qizil rangli qim-matbaho tosh, yoqut (rubin). Turkiy xalklar yoqut kishini turli kasalliklardan asraydi, davo bo‘ladi deb hisoblashgan.
Жамолой. Jamoloy (arabcha-o‘zbekcha) — oyyuzli, sohibjamol qiz.
Жасура, Jasura (arabcha) — jasoratli, mard, sabotli qiz.
Жонбека, Jonbeka (forscha-tojikcha-o‘zbekcha) — beklar nasliga mansub suyukli qiz.
Забаржад. Zabarjad (arabcha) — asl, qimmatbaho tosh zabar-jaddek bebaho, qadrli qiz. Забиҳа, Zabiha (arabcha) — Alloh yo‘liga qurbonlik qiluvchi qiz yoki Alloh yo‘liga baxshida qilingan qiz. Забона, Zabona (forscha-tojikcha) — yolqinli, ravshan, nurli qiz. Завқия, Zavqiya (arabcha) — xursand, shodon, baxtiyor qiz. Займа, Zaima (arabcha) — boshliq, sarvar bo‘luvchi, rahnamolik qiluvchi qiz. Зайнаб, Zaynab (arabcha) — to‘liqdan kelgan, semiz; kelishgan go‘zal. Zaynab nomi Muhammad (sav) qizining ismi bo‘lgan. Зайния, Zayniya (arabcha) — bezangan, arolangan qiz.
Зайтуна, Zaytuna (arabcha) — hayoti zaytun daraxtidek doimo yashnab, gullab tursin yoki zaytundek mahkam, mustahkam bo‘lsin. Залифа, Zalifa (arabcha) — jingalak sochli qiz yoki tirishqoq, g‘ayratli qiz.
Замина, Zambia (arabcha) — ona yer (ona zamin) farzandi.
Замира, Zamira (arabcha) — olijanob, vijdonli, pokdomon qiz.
Занжира, Zanjira (forscha-tojikcha) — ziynatli, bezangan, kurkam yoki zanjirdek mahkam, mustahkam.
Заргул, Zargul (forscha-tojikcha) — oltindek qimmatli va guldek kurkam qiz.
Заргуна, Zarguna (forscha-tojikcha) — sariq, oltin rangli; oltinsoch qiz.

Зарина, Zarina (forscha-tojikcha) — zarli, oltinli, zarlangan. Zarifa, Zarifa (arabcha) — pokiza, ma’suma qiz; aqlli, xushfahm qiz.
Зарофат, Zarofat (arabcha) — nafis, nozik, nazokatli; zukko, zakovatli qiz.
Зарсулув, Zarsuluv (forscha-tojikcha-o‘zbekcha) — tilladek be-baho, kurkam qiz.
Заҳро, Zahro (arabcha) — yorqin, ravshan, oq yuzli, nurli yoki intiluvchi, havas qiluvchi.
Зебо, Zebo (forscha-tojikcha) — kurkam, chiroyli; go‘zal husn sohibi.
Зебогул, Zebogul (forscha-tojikcha) — guldek go‘zal, malohatli
qiz.
Зебонур, Zebonur (forscha-tojikcha-arabcha) — go‘zal va nurli, ya’ni baxtli iqbolli qiz.
Зиёда, Ziyoda (arabcha) — qizlar yetarli (ziyoda) bo‘ldi, endigi-si o‘g‘il bo‘lsin yoki umri ziyoda, uzun bo‘lsin, baxtli bo‘lsin.
Зиёхон, Ziyoxon (arabcha-o‘zbekcha) — yorug, nurli; baxtu iqbol­li qiz.
Зилола, Zilola (arabcha) — tiniq suvdek, pokiza, toza qiz.
Зиннат, Zinnat (arabcha) — ziynatlangan, zebu ziynatlarga burkangan; go‘zal, kelishgan.
Зироат, Ziroat (arabcha) — dehqon yoki hosil, hosila.
Зиҳинисо, Zihiniso (arabcha) — ayollarning eng yoqimlisi, kurka­mi.
Зоҳида, Zohida (arabcha) — dindor, xudojo‘y, mo‘mina ayol.
Зубайда, Zubayda (arabcha) — ayollarning eng yaxshisi, a’losi.
Зулайҳо, Zulayho (arabcha) — taxminan: kichik, kenja qiz (ism ma’nosi tamoman aniqlangan emas). Ba’zilar sirg‘anchiq, silliq, muloyim, deb talqin qilishgan. Зулфинур, Zulfinur (forscha-tojikcha-arabcha) — tovlanib tu-ruvchi kurkam sochli qiz.
Зулфия, Zulflya (forscha-tojikcha) — sochi o‘ralib tug‘ilgan, jingalak sochli qiz.
Зулхумор, Zulxumor (arabcha) — xumorli, qo‘msalgan, orziqib kutilgan qiz yoki dilbar maftunkor, jozibali.
Зуҳро, Zuhro (arabcha) — aynan; nur, yorqin, ravshan. Cho‘lpon yulduzi. Zuhrodek nurli, kurkam; baxt-saodat sohibi. Zuhro Muham-mad (sav)ning qizi Fotimaning sifati (laqabi) bo‘lgan.
Ибогул. Ibogul (арабча-форсча-тожикча) — ибо-андишали ва гулдек куркам қиз.
Изора, Izora (arabcha) — qo‘rg‘oshin, qo‘rg‘oshindek mahkam bola yoki shohi mato, ro‘mol kabi muloyim oy-yuzli, gulchehra qiz.
Изофат, Izofat (arabcha) — qo‘shilish, ko‘payish, ya’ni, oldingi bolalarga qo‘shilsin, ko‘payishsin.
Икрома, Ikroma (arabcha) — izzat-ehtiromli, obro‘li qiz yoki Allohning muruvvati, tuhfasi.
Инобат, Inobat (arabcha) — Alloh maqbul topib bergan bola; Allohning marhamati, himmati.
Ириса, Irisa (arabcha) — iris — nasibali, baxtli qiz yoki ota-onasining nasibasi bo‘lgan qiz.
Ирода, Iroda (arabcha) — istab, orzu qilib erishilgan qiz yoki Allohning irodasi, muruvvati bo‘lgan qiz, yoxud irodali chidamli qiz.
Исломия, Islomiya (arabcha) — Allohga bo‘ysunuvchi, sig‘inuvchi qiz yoki islom din i muxlisi.
Истара, Istara (forscha-tojikcha) — istarasi issiq, yoqimtoy, jozibali. Sitora yulduzi nomidan. Shakli: Istaraxon.
Ихлоса, Ixlosa (arabcha) — sofdil, pokdomon, sadoqatli va xolis qiz.
Йигитой. Yigitoy (o‘zbekcha) — yigitlardek jasur, mard qiz bo‘lib o‘ssin yoki keyingi bola o‘g‘il bo‘lsin.
Йўлдошой, Yo'ldoshoy (o‘zbekcha) — ota-onasiga hamroh, esh bo‘lib yuruvchi va oydek kurkam qiz.
Кабира. Kabira (arabcha) — ulug‘, buyuk; ayollarning ulug‘i, muh-tarama ayol.
Кавсар, Kavsar (arabcha) — jannatdagi buloqdan oquvchi suv; obihayot, hayot suvi; mo‘l, farovon hayot. Shakllari: Kavsaroy, Kav-sarxon.
Камола, Kamola (arabcha) — yetuk, barkamol; zebo, kurkam qiz.
Карима, Karima (arabcha) — saxovatli, saxiy, qo‘li ochiq; meh-ribon qiz.
Каромат, Karomat (arabcha) — olijanoblik, saxiylik, saxo-vat yoki mo‘jiza, mo‘jizali bola. Karomat ismi keyingi ma’noda badanida birorta g‘ayritabiiy belgi bilan tug‘ilgan bolalarga qo‘yiladi.
Каромнисо, Karomniso (arabcha) — ayollarning eng saxiy va saxovatlisi.
Кибора, Kibora (arabcha) — ulug‘lar, aslzodalar nasliga mansub qiz.
Кибриё, Kibriyo (arabcha) — mag‘rurlik, ulug‘lik, buyuklik.
Киме, Kimyo (arabcha) — aynan: qimmatbaho narsalar, javohir-lar; kamyob, tengsiz, nodir. Shakllari: Kimyoxon, Kimyooy.
Кимсаной, Kimsanoy (o‘zbekcha) — zar, tilloga belangan va oydek kurkam qiz. Shakli: Kimsanxon.
Киром, Kirom (arabcha) — saxiy, saxovatmand, karamli yoki hurmatli, aziz.
Кифоят, Kifoyat (arabcha) — qizlar yetarli bo‘ldi, endigisi o‘g‘il bo‘lsin yoki farzandlarimiz yetarli bo‘ldi, qoniqdik. Shaklla­ri: Kifoyatbibi, Kifoyatxon.

Кишвара, Kishvara (forscha-tojikcha-arabcha) — o‘lka qizi, el farzandi. Shakllari: Kishvaroy, Kishvarxon.
Комила, Komila (arabcha) — nuqsonsiz, barkamol, yetuk qiz.
Кумуш, Kumush (o‘zbekcha) — kumushdek qadrli, qimmatbaqo qiz yoki oq yuzli, oq badan qiz. Shakllari: Kumushoi, Kumushxon.
Куркамой, Ko'rkamoy (o‘zbekcha) — oydek suluv, zebo qiz.
Лаззат. Lazzat (arabcha) — shirin, yoqimtoy qiz yoki hayoti huzur-halovatli bo‘lsin.
Лазиза, Laziza (arabcha) — yoqimli, yoqimtoy, shirin qiz.
Лайли, Лайлихон, Лайло, Layli (arabcha) — tunda tug‘ilgan qiz yoki nilufar (savan)dek go‘zal qiz.
Латофат, Latofat (arabcha) — nazokatli, pokdomon, mehribon
qiz. Лаъли, La'li (arabcha) — la’l kabi qimmatli, qadrli,bebaho qiz.
Лобар, Lobar (arabcha) — go‘zal, kurkam, kelishgan, yoqimtoy. Shakllari: Lobarjon, Lobarxon, Lobaroy.
Лола, Лолахон, Lola (forscha-tojikcha) — loladek yashnagan, go‘zal qiz yoki lolalar ochilgan paytda tug‘ilgan qiz.
Лутфинисо, Lutflniso (arabcha) — ayollarning yaxshisi, ezgu niyatlisi yoki ayollarning eng saxiysi, mehriboni.
Лутфия, Lutfiya (arabcha) — mehru muruvvat sohibasi, mehri­bon, dilkash qiz.
Мавжуда. Mavjuda (arabcha) — bor bo‘luvchi, barhayot yashovchi.
Мавзуна, Mavzuna (arabcha) — kelishgan, xushbichim; zebo.
Мавлуда, Mavluda (arabcha) — Muqaddas kunda tug‘ilgan qiz.
Мадина, Madina (arabcha) — muqaddas shahar, ziyoratgoh Mali­na (Arabistonda) nomidan olingan ism.
Малика, Malika (arabcha) — qirolicha; podshohning avlodiga mansub ayol; ulug‘ martabali ayol.
Манзура, Manzura (arabcha) — orzu qilib kutilgan qiz.
Марғуба, Marg'uba (arabcha) — qo‘msalgan, istalgan; suyukli, qadrli.
Матлуба, Matluba (arabcha) — so‘rab, iltijo qilib erishilgan;
xoxlangan, orzu qilingan qiz.
Мафтуна, Maftuna (arabcha) — zavqlantiruvchi, maftun etuvchi;
chiroyli.
Маҳбуба, Mahbuba (arabcha) — suyukli, aziz dust, dilbar,
dilkash.
Меҳринисо, Mehriniso (forscha-tojikcha-arabcha) — ayollarning quyoshi yoki ayollarning eng mehriboni, shafqatlisi. Bu ism o‘tmishda oliynasab avlodlarga mansub ayollarning o‘ziga xos unvoni bo‘lgan.
Моҳина, Моҳинахон, Mohina (forscha-tojikcha) — oyga o‘xshash, oymonand, nafis, nozik yoki yangi oy chiqqan paytda tug‘ilgan yoki yangi oydek suluv qiz. Муаззам, Muazzam (arabcha) — ulug‘, azim; hurmatli, e’zozli.
Муборак, Muborak (arabcha) — duo olgan, omadli, baxtli.
Муниса, Munisa (arabcha) — dust, o‘rtoq, sirdosh; sodiq dust.
Мухлиса, Muxlisa (arabcha) — oqko‘ngil qiz; xudojo‘y qiz. Shakllari: Muxlisoy, Muxlisaxon.
Назира. Nazira (arabcha) — va’da qilingan, bag‘ishlangan; sovg‘a qilingan, avliyolarga nazir qilingan qiz.
Назокат, Nazokat (arabcha) — latofatlilik, noziklik, la-tiflik.
Найма, Naima (arabcha) — baxtli, iqboli baland qiz.
Насиба, Nasiba (arabcha) — rizqu ro‘zli, nasibali.
Насима, Nasima (arabcha) tong shamolidek muloyim, yoqimtoy qiz.
Нафиса, Nafisa (arabcha) — foyda keltiruvchi, yaxshiliklar qiluvchi, saxovatli.
Нигора, Nigora (forscha-tojikcha) — go‘zal chehrali, sohibja-mol.
Нилуфар, Nilufar (hindcha) — nilufar (savsan) o‘simligidek chiroyli, zebo qiz.
Нодира, Nodira (arabcha) — tengi yo‘q, yagona, tengsiz go‘zal.
Нозима, Nozima (arabcha) — tartibga, ma’lum nizomga solin-gan, ya’ni tartibli, intizomli, sarishta.
Одила. Odila (arabcha) — adolatli, insofli, haqgo‘y, halol qiz.
Озода, Ozoda (forscha-tojikcha) — erkin, hur; baxtli, baxtiyor yoki toza, pokiza, begunoh. Ba’zi manbalarda saxiy, oq ko‘ngil deb izoxdanadi.
Ойгул, Oygul (o‘zbekcha-forscha-tojikcha) — oydek suluv, gul-dek zebo qiz.
Ойдин, Oydin (o‘zbekcha) — oydin kechada tug‘ilgan bola yoki hayoti oydin, ravshan, nurli bo‘lsin.
Олима, Olima (arabcha) — bilimdon, donishmand qiz.
Паризод. Parizod (forscha-tojikcha) — parilardan tug‘ilgan, ya’ni go‘zallar avlodiga mansub, tengsiz go‘zal qiz.
Раъно. Ra'no (arabcha) — qizil guldek go‘zal, chiroyli, lato-fatli.
Рашида, Rashida (arabcha) — to‘g‘ri yo‘ldan yuruvchi, to‘g‘ri ishlar qiluvchi, aqlli, odobli qiz.
Раҳима, Rahima (arabcha) — mehribon, rahmdil, muruvvatli.
Рисолат, Risolat (arabcha) — elchilik; payg‘ambar avlodiga man­sub qiz.
Робия, Robiya (arabcha) — oiladagi to‘rtinchi bola yoki 4 oyda tug‘ilgan qiz.
Роҳила, Rohila (qadimgi yahudiycha) — jajji sariq qiz.
Сабоҳат, Sabohat (arabcha) — ko‘rkamlik, go‘zallik, malohat; oq yuzli go‘zal.
Садоқат, Sadoqat (arabcha) — vafodor, sodiq; chin, samimiy dust.
Сайда, Saida (арабча) — baxtli, saodatmand qiz. Сайёра, Sayyora (arabcha) — tez harakat qiluvchi yulduz; tolei baland.
Салима, Salima (arabcha) — sog‘lom, umri uzoq qiz yoki samimiy dilkash, vafodor qiz; yaxshi naslga mansub qiz.
Саодат, Saodat (arabcha) — baxtli, iqbolli, baxtiyor.
Сарвиноз, Sarvinoz (forscha-tojikcha) — tik qomatli, bo‘yi-basti kelishgan qiz.
Сафура, Safura (arabcha) — yulduz, yorug‘ yulduz; yorqin, porloq; shukuxli, hashamatli, mag‘rur yoki sochlari sariq qiz.
Саҳила, Sahila (arabcha) — yengil, oson; omadli; muloyim, xushmuomala
. Севара, Sevara (o‘zbekcha) — suyukli, yoqimtoy, qadrli, aziza qiz.
Ситора, Sitora (arabcha) — aynan: yulduz; baxtli, tolei baland qiz.
Сожида, Sojida (arabcha) — sajda qiluvchi, taqvodor, xudojo‘y qiz.
Сурайё, Surayyo (arabcha) — iqboli Surayyo yulduzidek yuksak yoki Surayyo yulduzidek go‘zal qiz.
Суюма, Suyuma (o‘zbekcha) — quvonch, shodlik boisi bo‘lgan qiz.
Тойиба. Toyiba (arabcha) — pokiza, ozoda, ma’suma qiz; rahm-dil, mehribon qiz.
Толехон, Tolexon (arabcha-o‘zbekcha) — baxtli, omadli, saodat-li qiz.
Толиба, Toliba (arabcha) — bilim istovchi qiz, o‘quvchi qiz.
Тоҳира, Tohira (arabcha) — pokiza, ozoda, ma’suma qiz.
Турсуной, Tursunoy (o‘zbekcha) — sog‘ tursin, yashasin va oydek suluv qiz bo‘lsin.
Умида. Umida (arabcha) — orzu qilingan, kutilgan qiz.
Умринисо, Umriniso (arabcha) — uzoq umrli ayol (qiz).
Фазилат. Fazilat (arabcha) — yaxshi xislatlar egasi; afzal, ustun turuvchi.
Фарида, Farida (arabcha) — yakka, yagona, tengsiz, benazir, bebaho; nodir, noyob; marvarid yoki pardali bo‘lib tug‘ilgan qiz.
Фируза, Феруза, Firuza (forscha-tojikcha) — baxtli, iqboli baland qiz; yoki firuza (ko‘k tusli qimmatbaho tosh)dek aziz, qimmatli; chiroyli, zebo; nurli, nur sochuvchi.
Фозила, Fozila (arabcha) — bilimdon, aqlli, dono qiz, olima.
Фотима, Fotima (arabcha) — aynan: fatiat — ko‘krakdan ajratil-gan. Bu nom Muhammad (sav) kenja qizining ismi bo‘lgan.
Фотиҳа, Fotiha (arabcha) — g‘olib, muzaffar; jasur qiz; boshla-nish, ochqich — Qur’onning birinchi surasi nomi yoki duo.
Хайринисо. Xayriniso (arabcha) — ayollarning eng himmatlisi, saxovatlisi; mehriboni.
Ханифа, Xanif'a (arabcha) — rostgo‘y, pokiza; begunoh; sodiq musulmon yoki mehribon, g‘amxo‘r.
Холис, Xolis (arabcha) — samimiy, beg‘araz; sofko‘ngil, pokiza; adolatli, halol.
Холнисо, Xolniso (forscha-tojikcha-arabcha) — badanida xol bilan tug‘ilgan qiz, xolli ayol.
Хосият, Xosiyat (arabcha) — yaxshi sifatlar, fazilatlar egasi.
Хуршида, Xurshida (forscha-tojikcha) — quyoshdek zebo, oftob-mand qiz, quyosh farzandi.
Чарос. Charos (o‘zbekcha) — katta qora ko‘zli qiz, ko‘zlari charosdek chiroyli qiz.
Чўлпон, Cho'lpon (o‘zbekcha) — Cho‘lpon yulduzidek go‘zal va baland martabali, e’zozli qiz.
ТТТамсия. Shamsiya (arabcha) — quyoshli, nurli, quyosh farzandi: mexrli, mehribоn.
Шарифа, Sharifa (arabcha) — qadrli, e’zozga munosib qiz.
Шарофат, Sharofat (arabcha) — olijanob, olihimmat — toza, pokiza.
Шаҳло, Shahlo (arabcha) — katta qora ko‘zli qiz; qora ko‘zli go‘zal qiz.
Шаҳноз, Shahnoz (forscha-tojikcha) — shohona, beklarcha yoki nozli, karashmali, latofatli.
Шоҳида, Shohida (arabcha) — chiroyli, kelishgan, suyukli qiz.
Шоҳиста, Шойиста, Shoyista (forscha-tojikcha) — munosib, loyiq, e’zozga arziydigan.
Элнора. Elnora (o‘zbekcha-forscha-tojikcha) — elning xolli (nor-li) qizi.
Эътибор, E'tibor (arabcha) — mo‘tabar, diqqat-e’tiborga mu­nosib, obro‘li qiz.
Эъзоза, E'zoza (arabcha) — hurmatga, izzat-ikromga sazovor qiz.
Юлдуз. Yulduz (o‘zbekcha) — tolei yulduzdek yuksak va porloq bo‘lsin.
Яйра. Yayra (o‘zbekcha) — hur, ozod, yayrab o‘ssin.
Яшнар, Yashnar (o‘zbekcha) — gullab yashnaydigan, umri barq uruvchi, barhayot bo‘luvchi.
Ўктам. O'ktam (o‘zbekcha) — mehr-muruvvatli, g‘amxo‘r yoki mag‘­rur, viqorli, mustaqil.

Ўлмас, O'lmas (o‘zbekcha) — o‘lmaydi, umri uzoq bo‘ladi deb umid qilingan qiz.
Уғилой, O'g'iloy (o‘zbekcha-forscha-tojikcha) — bu oydek suluv qizdan keyingi farzandimiz o‘g‘il bo‘lsin.
Қамарнисо. Oamarniso (arabcha) — aynan: xotinlar oyi; ayol-larning eng kurkami, go‘zali.
Қизлархон, Qizlarxon (o‘zbekcha) — qizlarning rahbari, sardo-ri yoki qizlarning eng mo‘tabari, a’zozlisi.
Қундуз, Qunduz (o‘zbekcha) — qunduzdek, go‘zal, zebo qiz.
Қутбинисо, Qutbiniso (arabcha) — ayollarni o‘ziga jalb qiluv-chi, o‘ziga tortuvchi, birlashtiradigan qiz.
Ғозия. G'oziya (arabcha) — din yo‘lida kurashuvchi yengilmas, g‘olib qiz yoki g‘ozilar avlodiga mansub qiz.
Ғолия, G'oliya (arabcha) — mushk, anbar, xushbo‘y; yoqimli.
Ҳадича, Hadicha (arabcha) — chala tug‘ilgan. Muhammad (sav)ning birinchi xotini Hadichaning ismi, Fotimaning onasi.
Ҳаётхон Hayotxon (arabcha-o‘zbekcha) — yashasin, barhayot bo‘lsin va baland martabaga erishsin.
Ҳалима, Halima (arabcha) — muloyim, mehribon rahmdil, mehr-li, shafqatli qiz.
Ҳамида, Hamida (arabcha) — maqtovga loyiq, maqtovli, yaxshi a’lo qiz yoki Allohga shukur qiluvchi.
Ҳилола, Hilola (arabcha) — yangi oydek kurkam qiz yoki yangi oy chiqqanda tug‘ilgan qiz.


Bo’limga tegishli boshqa maqolalar


Adabiyotlar va manbalar ro`yxati

1. "Xotin-Qizlar Ensiklopediyasi" O'zbekiston milliy ensiklopediyasi-Davlat ilmiy nashriyoti 2010 yil. Toshkent
2. (Arxiv.uz/ Ma`lumotlar ombori)


Личные инструменты
Пространства имён

Варианты
Действия
Навигация
Инструменты