MAYDA TUYOQLI XAYVONLAR GO'SHTIDAN YARIM TAYYOR MAHSULOTLAR TAYYORLASH

Материал из Wikipedia | Haqida
Перейти к: навигация, поиск

Qo'y biqini tashqi paylaridan, cho'chqa esa ortiqcha yog'idan tozalanishi kerak. Biqin ikki qismda nomlanadi: bel qovuig'a suyagili va buyrak (bel) qismlari. Qo'y va cho'chqa go'shtlaridan yirik holda, porsiyalanib yoki mayda kesilib yarim tayyor mahsulotlar tayyorlash mumkin (4-jadval).
Yirik boiakli yarim tayyor mahsulot. «Qovurilishga mo'ljallangan qo*y (cho'chqa) go'shti» uchun 1,5—2 kg vazndagi yirik bo'lakli biqin, son, qo'l (cho'chqa bo'yni) ishlatilishi mumkin. QoT dastlab rulet holida o'ralib kanop bilan bog'lanadi. To 'shga qiyma tiqib tayyorlash uchun to'shning bel qismi tomonidan qovurg'a suyagining tashqi go'shti chuqur cho'ntak usulida kesiladi. Hosil bo'lgan chuqurlikka qiymatiqilib, og'zi six yoki ip yordamidatikUadi.Qovurg'asuyagi ich tomonidan 4-jadval


Go'sht boiaklari. Qo'y go'shti Yarim tayyor mahsulotlari

Katta holda yirik boiakli Porsiyalangan Mayda boiakli Biqin Butun qovurish uchun Lahim yoki urib tayyor-langan kotlet, karsak kabobi Kabob uchun Son Butun qovurish uchun Shnitsel uchun Kabob uchun Qo'l Butun rulet holida qovurish, qaynatib pishirish uchun Qo'y go'shti duxovkaga mo'ljallangan Palov uchun To'sh Qaynqtib pishirish, qiyma tilibbutun qovurish uchun Ragu |Yog'liq go'sht-dan Biqin Butun qovurish uchun Lahim yoki urib tayyor-langan kotlet Kabob uchun Son Butun qovurish uchun Eskalop Qovurdoq kabob, qovurdoq uchun Qoi Butun qovurish uchun Shnitsel Gulyash, palov uchun To'sh Qaynatib pishirish uchun Duxovkada pishirishga mo'ljallangan yog'liq go'sht Ragu, palov uchun Bo'yin Butun qovurish uchun Duxovkada pishirishga mo'ljallaiigan yog'liq go'sht Gulyash uchun
ustidagi paidasi mijrak b&ykab kesib qo'yiladi. Buning natijasida issiq ishlovdan so'ng suyaklar osqift ajistib olmtshi mumkin. Qiyma sifatida grechixa, guruch bo'tqasi yoki guruch hamda go'shtdan tayyorlangan cgyinalar ishlatiJadi. Grechixa qiymasini tayyorlash uchun donador grechixa bo'tgasiga jazlasgan piyoz, to'la pishirib chopilgan tuxum, ko'kat, murch qo'shib arda^itiriladi. Guruch hamda go'shtdan tayyorlangan qiyma uchun xom go'sht qiymasiga biroz suv, tuz, jazlangan piyoz, pishirilgan guruch qo'shib aralashtiriladi. Porsiyalangan yarim tayyor mahsulotlar. Qo'y, cho'chqa lahm kotletini tayyorlash uchun biqinning bel qismi tomonidan, ya'ni 13-qovurg'adan 6-qovurg'asigacha go'shti suyagi bilan kesiladi. Buning uchun taxtakachga biqin tashqi qismi bilan qo'yilib bel qismi tomoniga qarab 45° burchak ostida bitta qovurg'a suyagi bo'lgan holda porsiyalanadi. Kesib olingan go'sht bo'lagi paylardan tozalanib, 2—3 sm qalinlikdagi lahm joyi ajratilib suyagi tozalanadi va oval shaklida tayyorlanadi.
Urib tayyorlangan go *y yoki cho 'chqa go 'shti kotletini tayyorlash uchun lahm kotletdan qolgan 6-qovurg'agacha bo'lgan to'sh go'shti olinadi. Porsiya bo'laklari 45° burchak ostida suyagi bilan kesiladi. Go'shtning yumshoq joyi suyak bo'ylab olinadi, to'qmoqchada biroz urihb, oval shakli berilib, paylari ohb tashlanadi, tuz, murch sepiladi, lezonga botirib, urvoqqa belanadi. Eskalop. Cho'chqa go'shtining qovurg'a suyagi bo'lmagan biqin qismidan 1,5— 2 sm qalinlikdagi bo'lak kesib olinadi, to'qmoqchada biroz urilib, paylari kesiladi.
Urib tayyorlangan shnitsel Qo'y yoki cho'chqa son go'shti suyagidan tozalanib, 1,5—2 sm qalinlikda kesiladi, biroz to'qmoqchada uriladi, oval shakli berilib, paylari olib tashlanadi, tuz, murch sepilib, lezonga botiriladi. Duxovkada pishirishga mo'ljallangan cho'chqa yoki qo'y go'shti. Qo'lning yumshoq joyidan (cho'chqaning bo'ynidan) 45° burchak ostida 2—2,5 sm qalinlikda g'isht shaklida kesiladi.
Mayda kesilgan yarim tayyor mahsulotlar. Kaboblar suyaksiz to'sh va son go'shtlaridan kesilib marinadlanadi. Maiinadlash uchun go'shtni oksidlanmaydigan idishga solib limon sharbati yoki uzum sirkasidan sepiladi, mayda chopilgan piyoz, murch, tuz, ziravor (kashnich urug'i, zira, ba'zida ko'katlar) qo'shib aralash­tiriladi va 4—5 soat sovitgichda saqlanadi. Kavkazcha kabob tayyorlash uchun go'sht 30—40 gramm hisobida to'rtburchak shaklida kesilib, marinadlanadi. Qovurishdan awal 5—6 donadan sixga tortiladi.
Karscha kabob tayyorlash uchun — biqinning bel qismidan porsiyasiga bir bo'lakdan hisoblab kesiladi va marinadlanadi. Buyrak ikkiga bo'linib go'sht bilan bir xil marinadlanadi. Qovurishdan awal sixga buyrak bo'lagi, so'ng go'sht va oxiriga buyrakning ikkinchi bo'lagi tortiladi. Ragu. Qo'y yoki yog'liq-go'sht to'sh suyagi bilan 30—40 gramm hisobida kub shaklida chopiladi. Porsiyasiga 3—4 bo'lakdan ishlatiladi. Palov. Qo'yning suyaksiz qo'l go'shtidan 10—15 gramm hisobida kub shaklida kesiladi. Porsiyasiga 6—8 bo'lakdan ishlatiladi.
Yoki qo'y go'shtining to'sh yoki qo'l qismidan suyagi bilan 25 gramm hisobida kesiladi. Porsiyasiga 5—6 bo'lakdan ishlatiladi. Gulyash. Yog'liq go'shtning qo'l yoki bo'yin qismi suyaksiz joyidan 20—30 gramm hisobida kub shaklida kesiladi. Yog'liqlik darajasi 20% dan oshmasligi kerak.
Qovurdoq. Yog'liq go'shtning suyaksiz biqin va son bo'laklari to'rtburchakli uzun shaklda 10—15 gramm hisobida kesiladi.


Adabiyotlar va manbalar ro`yxati

1. Axrorov Umid Bakirovich, Axrorov Shuhrat Umidovich "Taom tayyorlash texnalogiyasi". 2008 yil. Toshkent
2. (Arxiv.uz/ Ma’lumotlar ombori)


Личные инструменты
Пространства имён

Варианты
Действия
Навигация
Инструменты
301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.


Apache/2.4.10 (Debian) Server at link.topbuyjp.com Port 80