Asimmetrik sintez

Материал из Wikipedia | Haqida
Перейти к: навигация, поиск

Asimmetrik sintez - Optik jihatdan suyet va disimmetriya (qo`sh simmetriya) markazi bo`lmagan birikmalardan optik faol birikmalar hosil qilish usuli. Asimmetrik sintez boshqa optik faol birikma yoki biror disimmetrik omil ta`siridagina sodir bo`ladi. Hozirgi vaqtda Asimmetrik sintez optik faol moddalar olishning asosiy usulidir.

Adabiyotlar va manbalar ro`yxati

1. O`zME. Birinchi jild. Toshkent 2000 yil
2. http://referat.arxiv.uz


Личные инструменты
Пространства имён

Варианты
Действия
Навигация
Инструменты